Duyên Tình
Your Subtitle text

DUYENTINH.COM

Tên miền có phải là thương hiệu?
Có tên miền (DUYENTINH.COM - domain name) riêng cũng giống như sở hữu một ngôi nhà hoặc một điểm giao dịch trên mạng Internet. Tên miền vừa giống như số nhà, vừa như mặt tiền của doanh nghiệp trên xa lộ thông tin. Trong khi phần lớn cộng đồng người dùng Internet ở Việt Nam chưa quan tâm nhiều đến tên miền thì đang có một số doanh nghiệp, cá nhân bắt đầu tìm kiếm những cơ hội làm ăn, kiếm lợi từ tên miền... Hãy liên hệ tôi để làm chủ tên miền đẹp này - DUYENTINH.COM

Web Hosting Companies